Taal

  Zoeken

  Inlogformulier

  Over Carlos Castaneda "The power of silence carlos castaneda"| Praktijk Eduard Voogt

  Over Carlos Castaneda
  Ons werk betreffende het Verzamelpunt komt vanuit Engeland en is een vrije vertaling van de overlevering van Carlos Castaneda. Hij beschrijft in een aantal boeken zijn lessen die hij kreeg van een Mexicaanse sjamaan, Don Juan Mates. Don Juan behoorde tot de Yaqui indianen die weer veel in hun cultuur uit de Tolteekse cultuur hebben overgenomen.

  Belangrijkste onderdeel van de lessen die Castaneda ontving gingen over het Verzamelpunt (ofwel Assemblagepoint). Binnen ons werk op het gebied van het Verzamelpunt werken wij naar een vast punt toe die na jaren van onderzoek als belangrijkste positie wordt gezien voor de hedendaagse mens.

  In latere blogs zal ik meer vertellen over het Verzamelpunt en het werk van Castaneda.


  Maar hier wil ik de 10 intrigerende uitgangspunten van de sjamanen opschrijven zoals beschreven in het boek:
  “The Power of Silence”van Carlos Castaneda.

  1. Het universum is een oneindige samenstelling van energievelden die zijn te vergelijken met draden van licht.
  2. Deze energievelden worden de uitstromingen van de adelaar genoemd, zo genoemd omdat de oorsprong van de energie eigenlijk niet te benoemen is en daarom wordt de adelaar gebruikt als metafoor.
  3. Mensen zijn ook samengesteld uit een enorme hoeveelheid energiedraden die samenkomen in en rondom een mens als een lichtbol, of ei, ter grootte van het menselijk lichaam met de armen als uitsteeksels.
  4. Slechts een kleine hoeveelheid energiestromen vanuit dat lichtgevende ei lichten op afhankelijk van het punt van aandacht dat zich verbindt met een punt op de buitenste schil van genoemd bol of eivorm.
  5. Bewustzijn ontstaat wanneer de in het ei aanwezige energiedraden zich verbinden met de buiten het ei bevindende energiedraden. Aangezien alleen dus die energieën oplichten wordt het punt aan de oppervlak “het punt waar het bewustzijn wordt samengesteld ofwel wordt verzameld”. Simpelweg het Verzamelpunt  genoemd!

  6. Het Verzamelpunt kan verplaatst worden naar een andere positie aan de oppervlak van de bol of naar binnen in de bol. Aangezien het Verzamelpunt energiedraden laat oplichten waarmee het in contact komt zullen bij het verplaatsten andere energiedraden oplichten. Dit verandert het bewustzijn merkbaar. Deze ervaring van een veranderd bewustzijn wordt Zien genoemd (in de sjamanistische traditie)
  7. Als het Verzamelpunt zich aldus verplaatst kan een totaal andere wereld zich openbaren, net zo werkelijk als die, die we als zijnde “normaal” altijd hebben meegemaakt. Sjamanen gaan naar deze wereld om energie op te doen, kracht te verzamelen en oplossingen te vinden voor dagelijkse of bijzondere problemen. Of om een blik te werpen op het ongelofelijke / onbegrijpelijke!
  8. Intentie is de allesomvattende kracht die maakt dat wij ontvankelijk zijn. Ons bewustzijn wordt niet gevoed door onze ontvankelijkheid maar als resultaat van de ons opgedrongen intentie.
  9. Het doel van de sjamaan is totaal bewustzijn te bereiken om zodoende alle mogelijkheden en inzichten van de mens te kunnen ondergaan. Deze staat van bewustzijn wordt ook wel het bewustzijn van het sterven genoemd!