Taal

  Zoeken

  Gezien mijn jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen en organisaties bij veranderingsprocessen biedt ik aan mensen persoonlijk te begeleiden bij vragen over het leven, over sterven en over de dood.

  stervensbegeleiding Eduard Voogt | Praktijk Eduard Voogt | praktijk voor lichaamswerk & Geestelijke ontwikkeling , organisatie-advisering | Hoorn - Noordholland
  Bij leven

  Op elk moment in het leven kunnen er zich vragen voordoen die niet zelfstandig kunnen worden opgelost. Bij psychische problemen kan men naar de psycholoog of psychiater maar bij gewone levensvragen die om uitdieping vragen kan een enkel gesprek al verhelderend en stimulerend werken. Elk onderwerp uit het leven is bespreekbaar.


  Uitgangspunt is het verhogen van het bewustzijn ten aanzien van het eigen gedrag en handelen
  met de dingen die we tegen komen en zonder oordeel proberen te begrijpen.


  Mijn ervaring heeft geleerd dat een dergelijk gesprek tot nieuwe inzichten leiden en tot een verhoogde staat van tevredenheid met het eigen leven.

  Ik doe dit werk met veel plezier. Zowel voor de vrager als voor mijzelf openen zich nieuwe ideeën en antwoorden. Mijn werk kenmerkt zich door respect voor de ander en het integer omgaan met de problematiek die ter tafel
  komt. Ik begeleid ook andere therapeuten in het verder professionaliseren van hun praktijk of persoonlijk leven.


  Bij sterven

  In 2012 / 2013 heb ik met succes de Post HBO opleiding Stervensbegeleiding gevolgd aan de HGU in Utrecht.

  In de huidige maatschappij is het vaak moeilijk om te sterven. Wij hebben de dood en haar verschijningsvormen uitgebannen en de dood gaan zien als een ziekte waartegen je je kunt verzetten. Je bent zwak als je opgeeft.
  Onsterfelijk zijn lijkt het ideaal. Wanneer binnen de eigen sociale omgeving niet gesproken kan worden over de dood en het sterven, kan een onafhankelijk persoon ondersteuning bieden en vragen beantwoorden. Ik doe dit werk zonder oordeel en met respect voor elke religie of levensbeschouwing.

   

  Belangrijk is dat u voelt dat u begrepen wordt in uw proces en met uw vragen, zonder dat u iets wordt opgedrongen!

   

  Maar ook als u zelf een ouder of familielid bijstaat in de laatste levensfase kan een gesprek met een onafhankelijk persoon opluchting en verheldering bieden. Een dusdanige taak kan zo veelomvattend zijn dat de begeleider het zicht verliest op zichzelf en zichzelf dreigt te verliezen. De “last” kan dan worden gedeeld en er is aandacht voor de eigen gevoelens en emoties bij het uitvoeren van een dergelijk zware taak.

  Voor meer informatie of een eerste (gratis) kennismakingsgesprek kunt u mij bellen.